ข้อควรรู้เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

     การเช่าซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะด้วยภาวะเศรษฐกิจหรือความต้องการความคล่องตัวในการใช้จ่ายมากขึ้น หลายคนก็มักจะหาวิธีที่จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายกับภาระด้านการใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการผ่อนชำระค่างวดจากการซื้อสินค้าต่างๆ เช่นรถยนต์ เมื่อผ่อนชำระไปได้สักระยะหนึ่งอาจมีความต้องการที่อยากจะลดภาระค่างวดลง ดังนั้นการรีไฟแนนซ์เช่าซื้อ รถยนต์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ในกรณีนี้

 การรีไฟแนนซ์เช่าซื้อรถยนต์ คืออะไร

      การรีไฟแนนซ์เช่าซื้อรถยนต์ คือ การที่ผู้เช่าซื้อรถยนต์ได้ทำการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อนำไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่า ซึ่งอาจมีวิธีการกู้และหลักการคล้ายๆ กัน โดยผู้เช่าซื้อรถยนต์อาจได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าจากเงินกู้ก้อนใหม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานขึ้น คุ้มค่ากับการกู้เงินก้อนใหม่ แต่ผู้เช่าซื้อรถยนต์เองก็จำเป็นที่จะต้องมองหาบริษัทการเงินที่เชื่อถือได้ และสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อได้ดำเนินการทำสัญญาการกู้เงินก้อนใหม่แล้วผลตอบรับจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งการรีไฟแนนซ์ที่ดีนั้น ผู้เช่าซื้อรถยนต์จะต้องคำนึงด้วยว่า ส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลง เมื่อนำค่างวดเก่ามาหักจากค่างวดใหม่ คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการรีไฟแนนซ์หรือไม่ และก่อนทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนด้วยว่า สัญญาการกู้เงินก้อนใหม่นี้กับสัญญาเงินกู้ก้อนเก่าด้วยว่าเป็นสัญญาทาสหรือไม่ เพราะผู้เช่าซื้อรถยนต์อาจจะต้องเงินค่าดอกเบี้ยเท่ากับสัญญาเก่าและใหม่ไปพร้อมกัน  ซึ่งเกิดจากปัญหาตรงที่เงื่อนไขในการปิดบัญชีสินเชื่อรถยนต์ก่อนกำหนดที่ทำไว้กับสถาบันการเงินเดิม โดยมักระบุว่า ผู้เช่าซื้อรถยนต์ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมต่อแม้ว่าจะกู้เงินก้อนใหม่จากสถาบันการเงินใหม่ก็ตาม ซึ่งก็จะตกเป็นเหยื่อกลโกงของสถาบันทางการเงิน เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเงื่อนไขดีๆ ทั้งสัญญาเดิมและสัญญาใหม่

     สรุปง่ายๆ การรีไฟแนนซ์รถยนต์ คือ การที่ผู้เช่าซื้อรถยนต์ได้ดำเนินการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อที่จะนำไปใช้เงินก้อนเก่านั่นเอง

 วิธีการรีไฟแนนซ์รถยนต์

      การรีไฟแนนซ์นั้น ก่อนที่ผู้เช่าซื้อรถยนต์จะทำการกู้เงินสินเชื่อก้อนใหม่เพื่อนำไปปิดบัญชีสัญญาเงินกู้ก้อนเก่านั้น ผู้เช่าซื้อต้องคำนวณดอกเบี้ยจากสัญญาเดิม เมื่อนำมาหักส่วนต่างกับสัญญาใหม่ มีความคุ้มค่าหรือไม่ด้วย และสถาบันการเงินบางแห่งอาจจะมีการหักเงินค่างวดครั้งแรกไว้ด้วย ซึ่งก็จะเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย 1 งวด ทำให้เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู้ก้อนใหม่มาก็จะมีเงินเหลือหลังจากได้รับการรีไฟแนนซ์ไม่มาก จึงจำเป็นต้องคำนวณให้ดีๆ แต่หากยอมรับได้ และสามารถที่จะผ่อนชำระค่างวดใหม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งเรื่องนี้ผู้เช่าซื้อรถยนต์เองจึงจำเป็นต้องอ่านและศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เช่าซื้อรถยนต์เอง เมื่อศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว การขอรีไฟแนนซ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด และยังมีประโยชน์สำหรับผู้เช่าซื้อรถยนต์อีกด้วย นอกจากนี้ยังอาจขออัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนชำระแบบพิเศษกับบางสถาบันการเงินได้ด้วย ซึ่งอาจเป็นแผนการตลาดของสถาบันการเงินเหล่านี้เพื่อจูงใจให้คนมาใช้บริการมากขึ้น

      หลังจากที่ผู้เช่าซื้อรถยนต์ได้รับการอนุมัติสินเชื่อก้อนใหม่จากการรีไฟแนนซ์รถยนต์แล้ว ควรวางแผนบริหารทางการเงินให้ดี เพื่อให้ผู้เช่าซื้อรถยนต์จะได้รับประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์ครั้งใหม่นี้ และไม่กระทบต่อการเงินด้านอื่นๆ หากทำได้เช่นนี้การรรีไฟแนนซ์ขอเงินกู้สินเชื่อก้อนใหม่นี้ก็นับได้ว่าถูกต้องแล้ว

      จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ก็สามารถสรุปข้อดีและข้อเสียของการรีไฟแนนซ์นี้ ได้ดังนี้

      ข้อดี ได้แก่ ผู้กู้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ได้รับขยายเวลาในการผ่อนชำระนานขึ้น และอาจได้รับส่วนต่างของเงินหลังจากที่นำก้อนใหม่ไปปิดบัญชีก้อนเก่าแล้ว ซึ่งก็จะสามารถนำเงินส่วนต่างนี้ไปหมุนเวียนสำรองใช้จ่ายได้ด้วย ก็จะทำให้เกิดการคล่องตัวในการใช้จ่ายมากขึ้นอีกทางหนึ่ง

     ข้อเสีย ได้แก่ ผู้กู้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อาจต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น ในกรณีที่ต้องเสียค่าเบี้ยปรับในการปิดบัญชีสินเชื่อเก่าเพื่อมาขอสินเชื่อใหม่  หรือการชำระดอกเบี้ยของสินเชื่อเก่าที่ยังคงค้างอยู่ ซึ่งต้องอ่านรายละเอียดสัญญาเดิมให้ดี

      ฉะนั้นตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้นในเรื่องของการรีไฟแนนซ์เช่าซื้อรถยนต์ จะเห็นว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียหากผู้เช่าซื้อรถยนต์ไม่ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนทำการรีไฟแนนซ์ จึงจำเป็นต้องศึกษาหรือปรึกษากับสถาบันการเงินทั้งเก่าและใหม่ให้ดีด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เช่าซื้อรถยนต์ เอง และรถยนต์ที่ซื้อมาจะได้ไม่ถูกยึด หากไม่สามารถชำระค่างวดได้ตามข้อกำนหนดสัญญา

     ดังนั้นการรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้นก็นับได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยผ่อนภาระของผู้เช่าซื้อรถยนต์ได้ และปัจจุบันก็ได้รับความนิยมสูงมากด้วย เพราะทุกคนก็อยากมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงิน ไม่ถูกบีบรัดมากเกินไป เพราะด้วยเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ค่อนข้างจะหาเงินได้ยาก การรีไฟแนนซ์จึงช่วยในเรื่องนี้ได้มากทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อดีก็มีช้อเสียเช่นกัน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อความไม่ประมาทผู้เช่าซื้อรถยนต์เองก็ควรจะรอบคอบด้วยเช่นกัน