การรีไฟแนนซ์รถยนต์มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

    การรีไฟแนนซ์รถยนต์ ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่ารถยนต์เป็นปัจจัยที่ 5 ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรหลานที่อยู่ในวัยกำลังเรียน หากไม่มีรถยนต์ การเดินทางเพื่อรับ-ส่งลูกไปโรงเรียน ก็คงทุลักทุเลพอสมควร และยิ่งครอบครัวใดประกอบธุรกิจการค้า รถยนต์ยิ่งเป็นยานพาหนะสำคัญยิ่งในกระบวนการขนส่งสินค้า  หลายคนจึงใฝ่ฝันที่จะมีรถยนต์ไว้ในครอบครองสักคันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง แต่กว่ากว่าจะรถยนต์มาใช้สักคันนั้นต้องมีเงินก้อนจำนวน ซึ่งผู้ที่ต้องการจะซื้อรถต้องวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเพียงพอในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

     ทั้งนี้หลายคนคงเคยคุ้นเคยกับคำว่า ไฟแนนซ์ เป็นอย่างดี แต่การ “ รีไฟแนนซ์รถยนต์ ” คืออะไรเรามาทำความรู้จักการรีไฟแนนซ์รถยนต์กันดีกว่า  การรีไฟแนนซ์รถยนต์ คือ การที่ผู้เช่าซื้อรถได้ทำการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่า โดยผู้เช่าซื้อรถอาจได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าจากเงินกู้ก้อนใหม่ เช่น การมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง แต่การรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ดี ผู้เช่าซื้อรถจะต้องคำนึงด้วยว่า ส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลง เช่น เมื่อนำค่างวดเก่ามาหักจากค่างวดใหม่ คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการรีไฟแนนซ์หรือไม่

      การรีไฟแนนซ์รถยนต์ อาจทำให้ผู้เช่าซื้อรถพบปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการปิดบัญชีสินเชื่อรถยนต์ก่อนกำหนดที่ทำไว้กับสถาบันการเงินเดิม โดยมักระบุว่า ผู้เช่าซื้อรถยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมต่อแม้จะกู้สินเชื่อในสถาบันการเงินใหม่ ซึ่งนั่นเท่ากับว่า ผู้เช่าซื้อรถจะต้องจ่ายดอกเบี้ยซ้ำซ้อน ทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญากู้ใหม่และดอกเบี้ยที่ยังค้างอยู่กับสัญญากู้เดิมนั่นเอง

การรีไฟแนนซ์รถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อ

  • รีไฟแนนซ์รถยนต์ เพื่อเงินส่วนต่างมาใช้หมุนเวียนจับจ่ายใช้สอย อันนี้คือภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นกับท่านได้
  • รีไฟแนนซ์รถยนต์ เพื่อทำให้ภาระการผ่อนชำระด้วยจำนวนเงินที่น้อยลง แต่ระยะเวลาในการผ่อนชำระจะยาวนานขึ้น
  • รีไฟแนนซ์รถยนต์ เพื่อต้องการเปลี่ยนลิสซิ่ง อาจจะด้วยความพอใจหรืไม่พอใจส่วนตัว เกี่ยวกับ การติดตามทวงหนี้ หรือ การไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ

โดยเราสามารถแบ่งการรีไฟแนนซ์รถยนต์แบบใหญ่ๆ ได้ดังนี้คือ

1.กรณียังไม่มีเล่มทะเบียน คือ อยู่ระหว่างผ่อนชำระ ต้องการรีไฟแนนซ์ซึ่งทำให้สองลักษณะคือ

     – รีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารเดิม

     – รีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารใหม่

2.กรณีมีเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้วคือผ่อนชำระเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำได้สองลักษณ์เคือ

     – การนำเล่มทะเบียนไปวางค้ำประกันไว้แล้วขอกู้เงินโดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียน เรียก จำนำทะเบียน

     – มีเล่มทะเบียนแล้ว ต้องการเงินกู้จากธนาคารโดยยอมเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียน ก็คือการทำไฟแนนซ์ใหม่ หรือ รีไฟแนนซ์(      Refinance)นั่นเอง

     การรีไฟแนนซ์รถยนต์เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้มีเงินในการใช้จ่ายกรณีที่มีความจำเป็นหรือในกรณีฉุกเฉิน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านควรจะมีวินัยในการใช้เงินและในการผ่อนชำเงินเพื่อสร้างประวัติทางการเงินที่ดีกับตัวท่านเอง ดังนั้นคำแนะนำของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ก็คือ หากคุณต้องการที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์จริงๆ ให้ลองคุยกับสถาบันการเงินเดิมที่คุณติดจำนองอยู่ว่ามีแนวทางการรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้อย่างไร และลองให้ประเมินมูลค่ารถยนต์ดูก่อนว่ามูลค่ารถยนต์ในปัจจุบันของคุณมากกว่ายอดติดจำนองมั้ย นอกจากนี้หากอยากยืดเวลาการผ่อนชำระออกไป อาจจะต้องใช้การเจรจากับสถาบันการเงิน และอย่าลืมพิจารณาสถานะการเงินของตัวเองให้รอบคอบ ก่อนคิดจะก่อหนี้ก้อนใหม่ เพราะการไม่มีหนี้เหมือนกับการมีลาภอันประเสริฐ